page

ürün

BİR ADIM HCV TESTİ (Tam Kan/Serum/Plazma)

Kısa Açıklama:


Ürün ayrıntısı

Ürün etiketleri

BİR ADIM HCV TESTİ (Tam Kan/Serum/Plazma)

hcv rna
anti hcv test
hcv antibody
hcv test
hepatitis c test

ÖZET

HCV ile enfeksiyonu saptamanın genel yöntemi, virüse karşı antikorların varlığının bir EIA yöntemi ve ardından Western Blot ile doğrulama ile gözlemlenmesidir. Tek Adımlı HCV Testi, insan Tam Kanı/serumu/plazmasındaki antikorları saptayan basit, görsel niteliksel bir testtir. Test immünokromatografiye dayanır ve 15 dakika içinde sonuç verebilir.

KULLANIM AMACI

Tek Adımlı HCV Testi, İnsan Tam Kanında/Serumunda/Plazmasında Hepatit C Virüsüne (HCV) karşı antikorların kalitatif tespiti için Kolloidal Altın ile güçlendirilmiş, hızlı bir İmmünokratorafik Testtir. Bu test bir tarama testidir ve tüm pozitifler Western Blot gibi alternatif bir test kullanılarak onaylanmalıdır. Test yalnızca Sağlık Hizmetleri Uzmanının kullanımına yöneliktir. Hem testin hem de testin sonuçlarının, kullanıldığı ülkedeki mevzuat tarafından aksi izin verilmediği sürece, yalnızca tıp ve hukuk uzmanları tarafından kullanılması amaçlanmıştır. Test, uygun gözetim olmadan kullanılmamalıdır.

PROSEDÜR İLKESİ

Test, numune kuyusuna uygulanan bir numune ve sağlanan numune seyrelticinin hemen eklenmesiyle başlar. Numune pedine gömülü HCV antijen-Kolloidal Altın konjugatı, serum veya plazmada bulunan HCV antikoru ile reaksiyona girerek konjugat/HCV antikor kompleksi oluşturur. Karışımın test şeridi boyunca hareket etmesine izin verildiğinde, konjugat/HCV antikor kompleksi, test bölgesinde renkli bir bant oluşturan bir zar üzerinde hareketsiz hale getirilmiş bir antikor bağlayıcı protein A tarafından yakalanır. Negatif bir numune, Kolloidal Altın konjugat/HCV antikor kompleksinin olmaması nedeniyle bir test çizgisi oluşturmaz. Testte kullanılan antijenler, HCV'nin yüksek oranda immünoreaktif bölgelerine karşılık gelen rekombinant proteinlerdir. Test sonucundan bağımsız olarak test prosedürünün sonunda kontrol bölgesinde renkli bir kontrol bandı belirir. Bu kontrol bandı, zar üzerinde hareketsiz hale getirilmiş bir anti-HCV antikoruna Kolloidal Altın konjugatının bağlanmasının sonucudur. Kontrol çizgisi, Kolloidal Altın konjugatının işlevsel olduğunu gösterir. Kontrol bandının olmaması testin geçersiz olduğunu gösterir.

VERİLEN REAKTİFLER VE MALZEMELER

Bir kurutucu ile ayrı ayrı folyo poşetlenmiş test cihazı

• Plastik damlalık.

• Örnek Seyreltici

• paket eki

GEREKLİ OLAN ANCAK SAĞLANMAYAN MALZEMELER

Pozitif ve negatif kontroller (ayrı bir öğe olarak mevcuttur)

DEPOLAMA VE KARARLILIK

Test kitleri 2-30°C'de kapalı poşette ve kuru koşullarda saklanmalıdır.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

1) Tüm pozitif sonuçlar alternatif bir yöntemle doğrulanmalıdır.

2) Tüm numunelere potansiyel olarak bulaşıcıymış gibi davranın. Numunelerle çalışırken eldiven ve koruyucu giysi giyin.

3) Test için kullanılan cihazlar atılmadan önce otoklavlanmalıdır.

4) Kit malzemelerini son kullanma tarihleri ​​geçmiş kullanmayınız.

5) Farklı lotlardan reaktifleri değiştirmeyin.

NUMUNE TOPLAMA VE DEPOLAMA

1) Düzenli klinik laboratuvar prosedürlerini izleyerek Tam Kan / Serum / Plazma numuneleri toplayın.

2) Saklama: Tam Kan dondurulamaz. Numune alındığı gün kullanılmayacaksa buzdolabında saklanmalıdır. Numuneler toplandıktan sonra 3 gün içinde kullanılmazsa dondurulmalıdır. Numuneleri kullanmadan önce 2-3 defadan fazla dondurup çözdürmekten kaçının. Test sonuçlarını etkilemeden numuneye koruyucu olarak %0,1 Sodyum Azid eklenebilir.

TEST PROSEDÜRÜ

1) Numune için ekteki plastik damlalığı kullanarak, test kartının dairesel numune kuyusuna 1 damla (10μl) Tam Kan / Serum / Plazma dağıtın

2) Numune eklendikten hemen sonra damlalık uçlu seyreltici flakonundan (veya tek test ampulündeki tüm içerikler) numune kuyusuna 2 damla Numune Seyreltici ekleyin.

3) Test sonuçlarını 15 dakikada yorumlayın. 

310

Notlar:

1) Geçerli bir test sonucu için yeterli miktarda örnek seyreltici uygulanması önemlidir. Bir dakika sonra test penceresinde migrasyon (membranın ıslanması) gözlenmezse, numune kuyusuna bir damla daha seyreltici ekleyin.

2) Yüksek düzeyde HCV antikoru olan bir numune için pozitif sonuçlar bir dakika içinde görünebilir.

3) 20 dakika sonra sonuçları yorumlamayın

TEST SONUÇLARINI OKUMA

1) Pozitif: Membran üzerinde hem morumsu kırmızı bir test bandı hem de morumsu kırmızı bir kontrol bandı görünür. Antikor konsantrasyonu ne kadar düşük olursa, test bandı o kadar zayıf olur.

2) Olumsuz: Membran üzerinde sadece morumsu kırmızı kontrol bandı görünür. Test bandının olmaması olumsuz bir sonucu gösterir.

3) Geçersiz sonuç: Test sonucundan bağımsız olarak kontrol bölgesinde her zaman morumsu kırmızı bir kontrol bandı olmalıdır. Kontrol bandı görülmezse test geçersiz sayılır. Yeni bir test cihazı kullanarak testi tekrarlayın.

Not: Belirgin bir şekilde görülebildiği sürece, çok güçlü pozitif örneklere sahip hafif hafifleştirilmiş bir kontrol bandına sahip olmak normaldir.

SINIRLAMA

1) Bu testte sadece berrak, taze, serbest akışlı Tam Kan /Serum / Plazma kullanılabilir.

2) Taze numuneler en iyisidir ancak donmuş numuneler kullanılabilir. Bir numune donmuşsa, dikey konumda çözülmesine izin verilmeli ve akışkanlığı kontrol edilmelidir. Tam Kan dondurulamaz.

3) Numuneyi çalkalamayın. Numuneyi toplamak için numune yüzeyinin hemen altına bir pipet yerleştirin. 


  • Öncesi:
  • Sonraki:

  • Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin